SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ 

W życiu wspólnoty parafialnej potrzeba przestrzeni dialogu i wzajemnego ubogacenia, służącego jej dobru. Temu celowi służą cykliczne spotkania Rady Parafialnej, gromadzącej duszpasterzy oraz reprezentantów trzynastu wiosek.
Ostatnie jej spotkanie odbyło się w niedzielę 4 stycznia. Rozpoczęło je przedstawienie przez ks. Proboszcza refleksji na temat kondycji duchowej naszej wspólnoty oraz dzieł materialnych, do których ustosunkowali się zgromadzeni radni. Podkreślona została ofiarność wielu osób oraz nadzieja na uzyskanie dofinansowań do prac konserwatorskich i termomodernizacji. Zwrócono też uwagę na udział w nabożeństwach oraz podejmowane dzieła charytatywne i duszpasterskie. W drugiej natomiast części omówiono plany i zadania w nadchodzącym roku. W efekcie zebrani przyjęli wnioski do realizacji, dotyczące czterech zagadnień.
  1. Podejmować w wioskach działania na rzecz troski o samotnych i pomocy osobom starszym w korzystaniu z sakramentów.
  2. Troszczyć się o liczny udział osób z wiosek w wyznaczonych adoracjach, nabożeństwach oraz zaproszeniach do prac na rzecz wspólnoty. A także organizować modlitwy w wioskach raz w miesiącu, nawet w gronie kilku osób.
  3. Rozeznać możliwość zorganizowania w każdej wiosce poświęcenia pól w połączeniu ze sprawowaniem Eucharystii w danej wiosce.
  4. W trosce o prowadzone pracę rozmawiać o nich i do składanych przez wielu ofiar dołączyć modlitwę o Boże błogosławieństwo w ich realizacji.
Całość posiedzienia Rady zakończyła informacja o czekającej nas w najbliższym czasie wizytacji kanonicznej oraz trwającej peregrynacji relikwii św. Małgorzaty w ramach przygotowania do Jubileuszu 700. lecia pierwszej wzmianki o naszej parafii.