SPOTKANIE Z UZDRAWIAJĄCYM BOGIEM 

Wśród siedmiu sakramentów, dwa określamy jako sakramenty uzdrowienia. Są nimi Pokuta i pojednania oraz Namaszczenie chorych. Bóg znając nasze słabości, przychodzi w nich, aby nas zbawić od zła duchowego i fizycznego.

W naszej parafii możemy tego doświadczyć w wielu wymiarach. Najpierw w formie comiesięcznej wizyty u chorych w domach z posługą spowiedzi i Komunii św. Drugą przestrzenią jest coroczne udzielanie sakramentu Namaszczenia chorych w kościele przy okazji Światowego Dnia Chorych. Wreszcie ten dar staje się udziałem chorych przez wizyty u nich kandydatów do Bierzmowania oraz osób z Parafialnego Zespołu Caritas. Bóg posługuje się różnymi formami, by nam pokazać, że nas kocha. Ważne byśmy i my stawali się jego pomocnikami w niesieniu wsparcia i uzdrowienia chorym. Potrzeba tej codziennej troski o nich, szczególnie w wymiarze zapewnienia im tej posługi duchowej.