PRZYJMUJĄC ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA 

Święto Ofiarowania Pańskiego jako dzień poświęcenia gromnic, jest zarazem dniem poświęcenia i wręczenia dzieciom klas trzecich świec komunijnych oraz odnowienia przez nie przyrzeczeń chrzcielnych.

Tak praktyka ma swoje uzasadnienie w tym, co dla wierzącego oznacza świeca. To znak Bożego światła, które pozwala odnajdywać właściwą drogę życia i unikać błędnych ścieżek grzechu. Dzieci przyjmując pobłogosławione świece, są wezwane do tego, by z pomocą rodziców i wychowawców właściwie kształtowały swoje sumienie, a w Jezusie Chrystusie wybierały przewodnika życia. Tak ukształtowane przygotowanie dzieci, pomaga im lepiej zrozumieć doniosłość tego, co wydarzy się w uroczystość I Spowiedzi i Komunii Świętej. To wtedy odrzucą błędne ścieżki a zaproszą do serca Zbawiciela.