W DRODZE KU SAKRAMENTOWI BIERZMOWANIA 

Wśród siedmiu sakramentów, trzy – Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię – nazywamy sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia. Ich przyjęcie pozwala zrozumieć i wejść w tajemnicę Bożego życia, dlatego potrzeba dobrego przygotowania do nich.

Temu celowi służą dni skupienia, będące istotnym elementem przygotowania do Bierzmowania. Kandydaci z klas ósmych przeżyli go w pierwszą sobotę lutego. Przez konferencję, filmy, dynamiki i modlitwę mogli uświadomić sobie cel przygotowania i łaski jakie dla nich przygotował Bóg na tym etapie ich życia. To ważne, by w pragnieniu tego sakramentu kierować się wiarą i współpracować z Trojcą Świętą. Tylko wtedy pogłębimy życie duchowe, a otrzymany w Bierzmowaniu Duch Święty, stanie się jedynym przewodnikiem w dokonywanych wyborach.