SSP Wielgus otrzymała imię ks. kan. Andrzeja Biernackiego

„Tacy ludzie jak ks. Andrzej Biernacki tworzą historię, tę małą i tę wielką” – mówił 8 listopada 2018 r. w kościele w Gorzkowie bp Andrzej Kaleta, przewodnicząc Mszy św. w piątą rocznicę śmierci ks. Andrzeja Biernackiego – wieloletniego proboszcza, społecznika i mecenasa kultury, który stał się zarazem patronem gminnej szkoły na terenie parafii.

Uroczystość odbywała się w Gorzkowie i w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie, w gminie Kazimierza Wielka. Zgromadziła członków zespołów i orkiestr, które dawny proboszcz prowadził, jego przyjaciół artystów, m.in. z Częstochowy, Gliwic, Ukrainy, licznie przybyłych kapłanów i parafian.
W homilii bp Kaleta, przypominając liczne pasje ale i gorliwość kapłańską ks. Biernackiego, zauważył, jak ważną był on postacią dla lokalnego środowiska. Wspominał jego zainteresowane człowiekiem, zabieganie o to, by mógł się on jak najlepiej rozwijać i spotkać się z Chrystusem.
– „Ważne jest, abyśmy dzisiaj młodemu pokoleniu stawiali jak najpiękniejsze przykłady do naśladowania” – mówił biskup, podkreślając, że „ks. Andrzej miał fantazję, by pokazywać piękno Boga i świata” przez działalność łączącą duszpasterstwo i kulturę, a przy tym bardzo doceniał inicjatywy wychowawcze, edukacyjne.
W rozmowie z KAI bp Andrzej Kaleta powiedział: „To bardzo rzadki przykład, by proboszcz był na tyle doceniony w lokalnym środowisku, aby szkoła przyjęła jego imię. W tym znaczeniu ks. Biernacki był postacią absolutnie wyjątkową”. Prawdopodobnie, jak udało nam się dowiedzieć, w diecezji kieleckiej jest jeszcze tylko jedna szkoła, która obrała sobie za patrona byłego proboszcza – w Kamieńczykach, gdzie w ten sposób uhonorowano ks. Władysława Latosa.
Mszę św. w kościele w Gorzkowie poprzedziła modlitwa na cmentarzu, przy grobie proboszczów gorzkowskich, gdzie zmarłego wspominał m.in. obecny proboszcz, ks. kan. Sławomir Sarek.
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie odczytano gminny akt nadania imienia i wspominano patrona, który, jak mówił starosta powiatu kazimierskiego Jan Nowak, „rozsławił kazimierską ziemię, od Kijowa po Paryż”. Zarówno na Mszy św., jak i w szkole zjawili się członkowie zespołów, które założył kapłan: Zespół Pieśni i Tańca „Gorzkowianie” oraz orkiestra dęta pod batutą Józefa Janaszka. Zaprezentowali program artystyczny, dedykowany założycielowi.
Szkoła Podstawowa w Wielgusie funkcjonuje na terenie parafii Gorzków, której ks. Andrzej Biernacki był proboszczem przez 25 lat. Dyrektor placówki, Elżbieta Wojtasik, podkreślała zabiegi księdza o dobro szkoły, które zaowocowały budową nowego budynku, oddanego do użytku w 1997 roku.
Elżbieta Wojtasik dodaje, że pozytywnie o inicjatywie nadania szkole imienia ks. Biernackiego wypowiedzieli się rodzice, nauczyciele i cała społeczność parafii Gorzków. W 2017 r., na 20-lecie nowej szkoły, odsłonięto w niej tablicę poświęconą kapłanowi z Gorzkowa. – Ks. Andrzej Biernacki przez wiele był związany z naszą szkołą również jako nauczyciel religii. Był animatorem życia kulturalnego i jest dla nas lokalnym bohaterem. Nauczył ludzi miłości do ziemi ojczystej, cieszył się uznaniem starszych i młodzieży – podkreśliła Elżbieta Wojtasik. Podczas szkolnej uroczystości wspominała, podobnie jak inni parafianie, wspólne czytanie Pisma Świętego pod kierunkiem kapłana, a potem przygotowywanie wielkich widowisk teatralnych, patriotycznych. – Żadne wydarzenie na terenie gminy nie odbyło się bez niego – mówi KAI burmistrz Kazimierzy Wielkiej, Adam Bodzioch.
– „Nauczył nas kochać kulturę ludową i być z niej dumnym, był wykształconym kapelmistrzem, uwielbiał też śpiew operowy. Koncertowaliśmy w trzynastu krajach, promując polską kulturę w piosenkach i tańcu. Ksiądz był dyrygentem, reżyserem, menadżerem w jednej osobie, zgromadził też dla nas wspaniałą garderobę. Bardzo nam go brakuje” – mówi Agnieszka Styczeń, była członkini zespołu. – „Nikt nie nauczył mnie tyle, co ks. Andrzej, praca w zespole dała mi poczucie bycia Polką, nauczyła odwagi, kreatywności” – dodaje Agnieszka Nowak, która na uroczystość przybyła specjalnie z Londynu.
Zespół „Gorzkowianie” ks. Biernacki powołał w 1996 r. „Gorzkowian” tworzyło ok. 45–50 osób: muzyków z orkiestry dętej, chórzystów oraz tancerzy. Członkowie zespołu liczyli od kilka do ponad 70 lat. Dorobek koncertowy opierał się głównie na kulturze ludowej zachowanej w muzyce, tańcu, stroju oraz na pieśniach religijnych i narodowych. Gorzków znajduje się na pograniczu dwóch regionów: małopolskiego i świętokrzyskiego – zespół prezentował głównie folklor Polski południowej. Z repertuarem zjeździli wiele krajów Europy, kilkukrotnie występowali dla św. Jana Pawła II.
Pierwszy wyjazd zagraniczny „Gorzkowian” odbył się w 1997 r. do Watykanu, gdzie zaśpiewali Janowi Pawłowi II. Koncertowali także w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Austrii, na Litwie i Ukrainie oraz w różnych zakątkach Polski.
Zespół Pieśni i Tańca „Gorzkowianie” zakończył działalność po śmierci swojego lidera. Do dziś funkcjonuje założona przez niego orkiestra dęta.
Ks. Andrzej Biernacki urodził się w 1932 roku w Chrząstowie koło Koniecpola. Święcenia kapłańskie przyjął 25 lat później w Kielcach. Przed rozpoczęciem posługi w Gorzkowie pracował m. in. w kieleckiej parafii Chrystusa Króla. Od 2008 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów. Zmarł po długiej chorobie 11 listopada 2013 r. w wieku 81 lat. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie.
 
dziar
tekst za: ekai.pl

 

foto: pilarscy.eu

 

 

foto: pilarscy.eu