PARAFIALNA PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA ZE ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Pielgrzymka Miłosierdzia dookoła parafii stała się okazją do modlitwy za Ojczyznę, również tę małą 13 wiosek naszej parafii oraz młodzież będącą przyszłością Kościoła i narodu. 
Każda pielgrzymka jest okazją nie tylko do osobistego rozwoju duchowego, ale także realizacją przykazania miłości Boga i bliźniego. Idąc w niej podejmujemy w praktyce wezwanie św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.” /Ga 6, 2/. W roku upamiętniającym św. Stanisława Kostkę, niosąc jego figurę ofiarowaną przez młodzież Wojsławic w 1936 r., ponad 70 osób włączyło się w to modlitewne pielgrzymowanie. Idąc całe 21 kilometrów, czy jakąś część trasy, zanurzali oni w Bożym Miłosierdziu sprawy naszej parafii, Ojczyzny i młodych. Radosnemu, mimo zmęczenia, pielgrzymowaniu sprzyjała piękna aura, którą nam Pan Bóg pobłogosławił. Przez śpiew i odprawiane w drodze nabożeństwa oraz modlitwy w każdej wiosce, prosiliśmy Boga o żywą wiarę, nadzieję i miłość dla każdego członka naszej wspólnoty parafialnej. Ufamy, że dar tego pielgrzymowania będzie owocował w sercach wszystkich osób, które nim zostały objęte.  
Słowa podziękowania kierujemy również do mieszkańców Kaczkowic, Plechowa i Chruszczyny Wielkiej, którzy wraz z Panami Sołtysami gościli pielgrzymów. 

 

foto: Kazimierz Kowalski