ŚWIĘCENIE POKARMÓW 2022

Tradycyjnie w wielkosobotnie przedpołudnie przynosiliśmy do kościoła, w celu ich poświecenia, koszyki z pokarmami na stół wielkanocny. Zwyczaj ten nawiązuje do żydowskiej uczty paschalnej, a także modlitwy przed każdym posiłkiem.

Żydzi każdego roku obchodzili Święta Paschalne na pamiątkę uwolnienia z Egiptu. W centrum tej uroczystości było spożywanie baranka. My też, zasiadając do świątecznego stołu, przypominamy sobie o Bogu, który daje nam nowe życie, wyzwala nas ze śmierci. Pokarmy przynoszone w koszykach mają symbolizować to, co służy życiu cielesnemu i duchowemu. Dlatego Kościół pokazuje nam, że w centrum każdej niedzieli, pamiątki zmartwychwstania, powinna być uczta Eucharystyczna. Bóg zbawia nas karmiąc nas Sobą.