WIGILIA PASCHALNA – ŻYCIE SILNIEJSZE NIŻ ŚMIERĆ

Liturgia Wigilii Paschalnej jest centrum całego roku liturgicznego, bo w niej uobecnia się tajemnica Jezusowego zwycięstwa nad śmiercią. Jak napisał św. Paweł: „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.”

Ta liturgia daje odpowiedź na pytanie: Pusty grób, i co dalej? Dalej jest życie, do którego bramę otworzył nam Chrystus. W ten sposób potwierdził, że warto ufać Ojcu w niebie. Kto ufa Bogu, ten zawsze przechodzi ze śmierci. Przykłady tego na przestrzeni historii zbawienia pokazały teksty liturgii słowa. My doświadczamy tego przez sakramenty, a szczególnie przez Chrzest i Spowiedź oraz ufną modlitwę. Wszystkie elementy tej wieczornej celebracji uobecniają Boga, który przychodzi dziś, by nas wybawić ze śmierci i dać nam nowe życie. A finałowa procesja rezurekcyjna jest nie tylko ogłoszeniem zwycięstwa Chrystus, lecz i zapowiedzią tego, że idąc za Nim też zwyciężymy nad Złym, grzechem i śmiercią.