„Paczka dla Ukrainy” w naszej Parafii

Jezus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Jednym z praktycznych wymiarów podjęcia wezwania Zbawiciela są działania Parafialnego Zespołu Caritas i osób ich wspierających. 

Tydzień Miłosierdzia jest okazją do przypomnienia Bożego działania, który przez współpracujące z Nim osoby, podnosi wielu ludzi z biedy duchowej i materialnej. Miłosierdzie bowiem to nie jakaś filantropia, lecz pokazywanie w praktyce tego, co jest w sercu Boga i ludzi ogarniętych Jego miłością. Dlatego dziękujemy wszystkim włączającym się w pomoc innym przez ofiary, dary, odwiedziny potrzebujących oraz modlitwę, a także 10 osobom zaangażowanym w Parafialny Zespół Caritas, którzy inicjują różne wydarzenia. W ostatnim czasie, szczególne podziękowania składamy za zbiórkę darów w ramach programu „Paczka dla Ukrainy” w ilości 2650 zł i 1700 kg produktów oraz wsparcie leczenia Bartusia przez nabywanie przygotowanych przez osoby z PZC stroików. 

„Człowiek jest tyle wart ile pomoże drugim”.