IŚĆ ZA ŚWIATŁEM

Jezus rzekł: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». /J 8, 12/

Centralną liturgią Kościoła, zanurzającą nas w tajemnicy zmartwychwstania, jest Wigilia Paschalna. Jej nazwa nawiązuje do żydowskiego słowa pascha, oznaczającego przejście. Świętujemy w niej przejście Jezusa przez śmierć na krzyżu do nowego życia po zmartwychwstaniu oraz nasze przejście do nowego życia dzięki łasce Chrztu. I jak Izraelitów prowadził Bóg z Egiptu w znaku słupa ognia, tak Jezus – Światłość świata – wyprowadza nas z niewoli grzechu i szatana. Dlatego w okresie wielkanocnym wprowadzono nabożeństwo Drogi Światła podczas, którego rozważamy spotkania ze Zmartwychwstałym. Od pięciu lat, na początku maja, odprawiamy je również w naszej parafii. Warto podejmować tę formę modlitewną służącą rozbudzaniu w nas radości z łask ofiarowanych nam przez zwycięskiego Zbawcę.