DZIEŃ PIERWSZEJ SPOWIEDZI 2022

Bóg w Swoim miłosierdziu nie zostawia nas samych z naszymi grzechami. On nie tylko wyrywa nas z objęć złego przez Chrzest, ale gdy po nim ponownie upadniemy w zło, wyciąga pomocną dłoń przez sakrament Pokuty i pojednania.

Po raz pierwszy z tego daru sakramentalnego uwalniania nas z niewoli grzechu korzystają dzieci przygotowujące się do I Komunią Świętej. Mając – ze względu na wiek – zdolność rozeznawania dobra i zła, przejmują częściowo od rodziców, odpowiedzialność za swe zbawienie i za „biel szaty” otrzymanej na Chrzcie. Ten sakrament przeżywany w formie nabożeństwa, przypomina nam o tym, że grzech nigdy nie jest sprawą prywatną, gdyż jest raną zadaną Bogu i Kościołowi. Dopełnieniem I Spowiedzi było dziękczynienie i przekazanie przez rodziców dzieciom, białej szaty komunijnej. Niech w trosce o jej nieskazitelność wszyscy pomagamy tym trzecioklasistom.