ŚWIĘTO SZKOŁY 2022

W czwartkowe przedpołudnie, 10 listopada, w gorzkowskiej świątyni zgromadziły się na modlitwie osoby tworzące wspólnotę Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie. Nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, pracownicy obsługi, rodzice i władze samorządowe wraz z duszpasterzami przyszli, aby dziękować oraz prosić o potrzebne łaski z okazji Święta Szkoły obchodzonego w przeddzień rocznicy śmierci Ks. Andrzeja Biernackiego, ich patrona.

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia. W kontekście prowadzonych prac konserwatorskich, ks. Proboszcz przypomniał o czterech perspektywach budowania swego życia, których możemy się uczuć od Patrona szkoły. Prowadząc gorzkowską wspólnotę przez dwadzieścia pięć lat troszczył się o wzrost duchowy powierzonych sobie ludzi i budowanie z nich wspólnoty wiary. W celu lepszej realizacji tego zadania doprowadził do wybudowania plebanii, szkoły w Wielgusie oraz remontu kościoła. Wreszcie przez grupę teatralną, orkiestrę i zespół „Gorzkowianie” zatroszczył się o rozwój kultury i tradycji. Szkoła również powinna być miejscem takiego wielorakiego budowania osobowości i uczenia się służby innym.
Po mszy mieliśmy okazję wysłuchać okolicznościowego koncertu w wykonaniu uczniów wielguskiej szkoły. Połączone zostały w nim elementy patriotyczne oraz wspomnieniowe. Uwypukliły one potrzebę troski o Ojczyznę i rozwój siebie.
Z kościoła zgromadzeni udali się na cmentarz, gdzie przedstawiciele nauczycieli, uczniów, Rady Rodziców oraz władz gminnych złożyli kwiaty na grobie ks. Andrzeja Biernackiego.
Ostatnim akcentem świątecznego spotkania było włączenie się w ogólnopolską inicjatywę „Szkoła do hymnu”. Ustawieni pod pomnikiem Niepodległości, mimo siąpiącego deszczu, odśpiewali Hymn Polski, wyrażając przywiązanie do Ojczyzny i wdzięczność za wolność.