PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA W INTENCJI POKOJU

W Święto Niepodległości, 11 listopada, od 6 lat podejmujemy Pielgrzymkę Miłosierdzia, w której przemierzamy 21 kilometrów, nawiedzając wszystkie 13 wiosek naszej parafii. W tym roku pielgrzymowaliśmy modląc się o pokój na świecie.

Intencja pojawiła się w związku z wojną trwającą za naszą wschodnią. Doświadczenie lęku i bezradności, wzmogło w nas potrzebę szukania pomocy u Boga, w zakończeniu tego konfliktu. Niosąc krzyż, modliliśmy się o pokój tak w każdej wiosce, jak i podczas marszruty. Poszczególne odcinki pokonywało nie mniej niż 15 osób, a w sumie do pielgrzymki dołączyło w różnym wymiarze prawie 90 osób. Była to dla uczestników i obserwatorów piękna lekcja duchowej odpowiedzialności i walki.
Przy tej okazji dziękujemy za podjęcie w świetlicach i koordynowanie posiłków mieszkańcom Kaczkowic, Plechowa i Chruszczyny Wielkiej wraz z panami Sołtysami, a także wszystkim uczestnikom. Ufamy, że nasz trud i modlitwa przyniosą duchowe owoce dla naszej parafii i w miejscach, gdzie na świecie trwają konflikty zbrojne.