ŚWIĘTOŚĆ CELEM NASZEGO ŻYCIA

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym Bóg przypomina każdemu z nas: „Drogie Dziecko, jakże pragnę byś stało się święte.”
Nauczanie Kościoła pokazuje świętość nie jako jedną z opcji w życiu, ale jedyną sensowną drogę, na której możemy doświadczyć pełni Bożej miłości. Nawiedzenie cmentarzy i modlitwa za zmarłych powinny kierować nasze myśli kurs realizacji tego celu. Nie idziemy przecież w próżnię, ale zmierzamy do domu Ojca. A tam może przebywać ten, kto jak On jest świętym. Ta droga nie jest pozbawiona trudności, lecz Bóg nie pozostawia nas bez swej pomocy. Gdy zaś upadamy, On podaję pomocną dłoń. Gdy grzeszymy, On obmywa nas we krwi Baranka. Być świętym, to zwykłych okolicznościach życia, prowadzić życie nadzwyczajne. Oby Święci swym przykładem i modlitwą pomogli nam to osiągnąć. 
foto: Kazimierz Kowalski