Noc Świętych 2018

„W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” /Ef 1, 3/
Pochylenie się nad tą tajemnicą stanowiło centrum dorocznego spotkania modlitewnego w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, zwanego „Nocą Świętych”. Gromadząc się w kościele Podwyższenia Krzyża w Kazimierzy  Wielkiej zostaliśmy postawieni wobec pytania o naszą świętość. Skoro Chrystus otworzył nam bramy nieba, to czy ja naśladuję świętych w zamierzaniu do Niego? Przykład 21 świętych, których relikwie towarzyszyły modlitwie, pokazuje różnorodność dróg tam wiodących. Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego, procesja z relikwiami, świadectwo o św. Janie Pawle II, modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz przejście na cmentarz i modlitwa za zmarłych pomogły w dostrzeżeniu piękna drogi jaką Bóg przygotował każdemu z nas. Od każdego z nas zależy, czy nią pójdziemy stąd do wieczności.
Dziękujemy ósemce młodych z naszej parafii, którzy włączyli się w przygotowanie tego czuwania.