TRIDUUM PASCHALNE

Paschalne Triduum (pascha – przejście, triduum – trzy dni) Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jest szczytem roku liturgicznego. Celebrując przejście Jezusa przez mękę i śmierć do nowego życia, ze świata do Ojca, jesteśmy wezwani, by razem z Nim przejść ze śmierci grzechu do życia w świętości.
Temu służy celebracja paschy składająca się z trzech części:

  • Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godz. 18.00,
  • Liturgii Męki Pańskiej w piątek o godz. 18.00,
    poprzedzona nabożeństwem Drogi krzyżowej o godz. 17.00,
  • Wigilii Paschalna w sobotę o godz. 20.00.
Zaczynamy ją znakiem krzyża na początku Mszy Wieczerzy Pańskiej, a kończymy dopiero błogosławieństwem na zakończenie Wigilii Paschalnej. W ten sposób towarzyszymy Jezusowi w Jego passze i sami ją przeżywamy duchowo. Dlatego powinniśmy wziąć udział we wszystkich trzech celebracjach Triduum, a nie wybierać tylko jednej z nich.
Dopełnieniem celebrowania paschy jest Msza św. z procesją rezurekcyjną w niedzielę o godz. 6.00.
Owocność duchowa tego czasu zależy również od bycia w stanie łaski uświęcającej oraz poświęcenia dodatkowego czasu na osobistą modlitwę w formie adoracji Jezusa Eucharystycznego w tzw. ciemnicy i grobie Pańskim. Włączmy się zatem w proponowany dla każdej wioski czas na adorację w Wielki Czwartek i Piątek (porządek poniżej), a w Wielką Sobotę sami go sobie wyznaczmy.
Pomocą w przeżywaniu z Jezusem paschy niech będzie tabela z Godzinami Jego Męki załączona poniżej.

 

GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA (POKAŻ)

 

Bóg pragnie naszej paschy, pozwólmy Mu się poprowadzić.

 

WIELKI CZWARTEK
19.15 – modlitwa I częścią Gorzkich Żali
19.30 – Łyczaków
20.30 – młodzież
22.00 – Plechów
23.00 – Krzyszkowice

 

WIELKI PIĄTEK
8.00 – Plechówka – modlitwa II częścią Gorzkich Żali
9.00 – Kaczkowice
10.00 – Wielgus
11.00 – Stojanowice
12.00 – dzieci przedszkolne i z podstawówki
13.00 – Chruszczyna Mała
14.00 – Nagórzanki
15.00 – Donatkowice
16.45 – modlitwa III częścią Gorzkich Żali
19.30 – Wojsławice
20.30 – młodzież
22.00 – Chruszczyna Wielka
23.00 – Gorzków