WIELKI CZWARTEK

W centrum Wielkiego Czwartku spotyka się wierność Boga i ufność człowieka. Pascha, czyli przejście, do którego jesteśmy w tym dniu zaproszeni przez Boga, to odejście od zaufania swojej mądrości, a oparcie się na Bożej mocy.

Jezus mówi Ojcu „tak”, bo wierzy w Jego miłość. Zbawienne skutki tej decyzji są dla nas dostępne w każdej Eucharystii. Przez powiedzenie Jezusowi „tak” i zjednoczenie się z Nim – obecnym w słowie Bożym oraz Komunii św. – przechodzimy do życia, które nam przygotował miłujący Ojciec. Z tej sakramentanej więzi ze Zbawcą wypływa nasza misja i światło do jej wypełniania. Skoro doświadczyłeś miłości, to zanieś ją bliźnim. Przejdź od przyjęcia daru do ofiarowania go innym. Przypomnieniu tej tajemnicy służy wystrój świątyń w Wielki Czwartek i Piątek. Puste tabernakulum i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy a potem do Grobu Pańskiego pokazuje Jezusa, który od zapowiedzi przechodzi do czynu. Trwajmy z Jezusem na modlitwie, abyśmy życiem umieli powiedzieć Ojcu „tak”, stając się ofiarą miłą Bogu.

 

foto: Kazimierz Kowalski