U BABCI PANA JEZUSA

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę przyłączenia Górnego Śląska do Polski po czasach rozbiorów. Z tym wydarzeniem związane jest sanktuarium na Górze Świętej Anny dedykowane babci Pana Jezusa, a mamie Maryi, do którego pielgrzymowaliśmy na zakończenie wakacji.

Miejsce to naznaczone jest wielowiekową pobożnością Ślązaków i walkami w czasie III Powstania Śląskiego. Czczona jest w nim figura św. Anny Samotrzeciej. Nasze nawiedzenie sanktuarium zbiegło się z doroczną Pielgrzymką Hanien. Podczas Eucharystii mogliśmy usłyszeć wezwanie do naśladowania patronki tego miejsca w dwóch wymiarach:
– Cierpliwości, gdyż według tradycji 20 lat modliła się o łaskę potomstwa, ufając Bogu.
– Posłuszeństwa, gdyż podejmując swe obowiązki, współpracowała z Bożymi planami.
Bogactwo tego miejsca to oprocz świątyni: Grota Matki Bożej z Lourdes, ołtarz polowy spotkań z papieżami, dom rekolekcyjny, Muzeum Krzyża, pomnik i muzeum Powstańców Śląskich, rezerwat przyrody oraz plenerowa Droga Krzyżowa. Będąc tu można doświadczyć wielu przeżyć duchowych i możliwości odpoczynku. Doświadczyliśmy tego wędrując po całej okolicy sanktuarium, ale przede wszystkim odprawiając w terenie Drogę Krzyżową.
Na zakończenie pielgrzymki nawiedziliśmy również znajdujące się nieopodal, w Kamieniu Śląskim, sanktuarium św. Jacka i jego rodzeństwa bł. Czesława i bł. Bronisławy. Mieści się ono w pałacu, gdzie urodzili się ci święci Polacy.
Odwiedzane miejsca i panującą tu atmosfera godne są polecenia.