Z BOGIEM W NOWY ROK SZKOLNY

Z perspektywy wiary wszyscy jesteśmy uczniami, dlatego rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest dobrą okazją do zapytania siebie: Jakim jestem uczniem w szkole Jezusa Chrystusa?

Jak często o tym zapominamy, świadczy reakcja na prośbę – wypowiedzianą podczas Eucharystii na inaugurację roku szkolnego – o podniesienie ręki przez tych, którzy są uczniami. Ręce wznieśli tylko uczniowie ze szkół i studenci. Wiara nie może być oderwana od nauki, i odwrotnie. Bycie uczniem Zbawiciela dotyczy całości naszego życia, w tym również nauki w szkole i rozwoju zawodowego. Stąd corocznie gromadzimy się na mszy, podczas której błogosławimy uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz przybory szkolne. Tak było również w pierwszą niedzielę września br., gdy w naszym kościele zgromadziła się społeczność Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie oraz uczniowie szkół średnich. Ufamy, że Boże błogosławieństwo pomoże im w rozwoju ich talentów na chwałę Boga i dla pożytku bliźnich.