UCZYĆ SIĘ OD NAJLEPSZYCH 

Zdobyty przez nasz Parafialny Zespół Caritas mikrogrant, stał się okazją do spotkania szkoleniowego w zakresie wolontariatu. Działające już w tym wymiarze osoby oraz zaproszeni przez nich goście, spotkali się w sobotę 9 grudnia w domu parafialnym, by uczyć się od najlepszych posługi wolontariuszem.

Zastanawiając się nad działaniami wolontariackimi, często postrzegamy je jako modę ostatnich lat, lecz spojrzenie w przeszłość pozwala nam zweryfikować ten pogląd. Taką właśnie formułę przyjęliśmy, jako treść mikrograntu. Nawiedzając wirtualnie – dzięki przygotowanym referatom – parafie Bejsce, Nowy Korczyn, Wiślicę i Probołowice, pokazywaliśmy wczoraj i dziś wolontariatu. Pierwszą odsłonę takiej działalności, choć możemy o tym zapominać, stanowią święci, którzy patronują danej parafii lub są z nią związani. Dlatego – idąc chronologicznie – przybliżyliśmy sobie postacie: św. Mikołaja, św. Kingi, św. Franciszka, św. Klary, Maryi I wreszcie św. Jakuba Starszego. Ich postacie pokazały nam piękno bezinteresowności oraz bogactwo dobra, będącego owocem wyobraźni miłosierdzia. Drugą grupę osób z przeszłości obdarowujących różnorakim dobrem, stanowiły osoby związane z dziejami odwiedzanych parafii. Wśród nich należy najpierw ogólnie wymienić fundatorów wzniesionych kościołów oraz posługujących w szpitalach na pielgrzymim Szlaku św. Jakuba. Imiennie zaś przybliżyliśmy sobie postacie rodu Firlejów i Badenich w Bejscach, księcia Bolesława Wstydliwego i zakonu Franciszkanów w Nowym Korczynie, króla Kazimierza Wielkiego i Jana Długosza w Wiślicy oraz twórców unikatowej polichromii malowanej na płótnie na ścianach kościoła w Probołowicach. Wreszcie trzecią grupą były osoby współcześnie zaangażowane w różnorakie posługi podejmowane w tych czterech parafiach.
Poznane osoby i formy wolontariatu, stanowiły kanwę o wolontariacie w naszej parafii dziś i o perspektywach na przyszłość. Powiązane to zostało z zaproszeniem nowych osób do włączenia się w działania PZC.
Całość spotkania zakończyła część praktyczna. Uczestnicy wspólnie wykonali stroiki świąteczne, które zanieśli osobom samotnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewne owoce tego minigrantu będą jeszcze widoczne w dalszej perspektywie życia naszej wspólnoty parafialnej.