Uroczystość I Komunii świętej

„Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” (Ap 3, 20)

Te słowa Pana Jezusa stały się rzeczywistością w życiu dwudziestu trzech dzieci z naszej parafii, które w sobotę 20 maja przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej. Nasz Zbawiciel zostawił nam podczas Ostatniej Wieczerzy ten bezcenny dar Swego Ciała i Krwi, abyśmy karmiąc się nim doświadczali zjednoczeni z Nim i uświęcali swoje życie. I Komunia to ważny moment w życiu wiary, który wprowadza dzieci w tajemnicę królowania Chrystusa w naszym życiu. Jezus będąc Panem wszechświata przychodzi do nas jako Sługa pragnący naszego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i złym. To życie Boże, które przyniósł w tym dniu Zbawiciel wymaga pielęgnowania i pomocy jego rozwijaniu. Tak bliscy, jak i cała wspólnota parafialna poczujmy się odpowiedzialnymi za wzrost więzi tych dzieci z Panem Jezusem.