Poświęcenie pól

Jak tradycja nakazuje w maju wierni gromadzą się po wioskach, by pod przewodnictwem kapłanów brać udział w obrzędzie poświęcenia pól.

Ma on formę stacjonarnej modlitwy przy wybranej kapliczce lub procesji przez wieś i pola do niej należące. Przez wspólne błaganie skierowane do Boga nie tylko prosimy o błogosławieństwo, ale także o bycie Jego współpracownikiem w dziele przemiany świata. Już w raju Pan Bóg nakazał pierwszym rodzicom czynić sobie ziemię poddaną. I związał z tym Swe błogosławieństwo. Praktykowany dziś obrzęd poświęcenia pól jest kontynuacją tej współpracy z Bogiem. Dlatego też dziękujemy wszystkim, którzy już zgromadzili się w: Chruszczynie Małej, Wielgusie, Chruszczynie Wielkiej, Łyczakowie i Plechówce – co widać na zdjęciach. W tym roku gromadzimy się na poświęceniu pól w dni powszednie wieczorem o godz. 19.30 i po obrzędzie poświęcenia pól śpiewamy ku czci Maryi Litanię loretańską.
W kolejne dni zapraszamy do wspólnej modlitwy w następującym porządku:
22.05 pon. – Plechów,
23.05 wt. – Stojanowice,
24.05 śr. – Kaczkowice,
25.05 czw. – Donatkowice i Wojsławice,
29.05 pon. – Krzyszkowice,
30.05 wt. – Gorzków i Nagórzanki.