UROCZYSTOŚĆ PRZYSTĄPIENIA PO RAZ PIERWSZY DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA UCZNIÓW KLASY III

W czwartek 18 maja, po całorocznym przygotowaniu, dzieci z klasy III naszej parafii po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu pokuty i pojednania.

W trakcie nabożeństwa pokutnego ks. Tomasz przypomniał niepowtarzalność tego spotkania ze Zbawicielem, który przychodzi, aby odnowić białą szatę naszego powołania do świętości i przywrócić nam łaskę uświęcającą. Jezus umierając za nas wyjednał dar opuszczania nam grzechów, tak pierworodnego, jak i każdego osobiście popełnionego. W tym objawia się miłosierdzie Boże, będące wyrazem Jego odpowiedzialności za nas dotkniętych skazą grzechu pierworodnego. Przyznając się do grzechów otwieramy się na Bożą miłość i zyskujemy prawdziwą wolność. 
Sakrament pokuty sprawowany w ramach nabożeństwa przypomina o wspólnotowym charakterze grzechu, który nigdy nie jest sprawą prywatną. Skoro przez Chrzest zostaliśmy włączeni w Ciało Chrystusa, to nasza grzeszność niszczy i osłabia Je. Wspólna modlitwa dodaje odwagi, by zerwać z grzechem i wzrastać w świętości. 
Całość modlitwy zakończyło wspólne uwielbienie oraz wręczenie przez rodziców dzieciom białych strojów, symbolu czystości serca, które dzieci założą na I Komunię Świętą. 
Ogarnijmy naszą modlitwą tych młodych członków naszej parafii prosząc dla nich o łaskę owocnego korzystania ze spowiedzi i trwania w świętości.