W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Od 2011 roku, 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji osoby, którym droga jest pamięć o polskich patriotach walczących w obronie naszej niepodległości, złożyły wieniec i zapaliły znicz na naszym „Skwerze Pamięci” przed obeliskiem poświęconym tym niezłomnym żołnierzom.

Ich heroiczną walkę podejmowaną w latach 1944-63, mimo niezrozumienia, osamotnienia i pewnej beznadziei trzeba doceniać w perspektywie zachowania tożsamości duchowej narodu. Trafnie wyraził to św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”, pisząc: „Pięćdziesiąt lat zmagań z totalitaryzmem stanowi okres nie pozbawiony znaczenia opatrznościowego: wyrażała się w nim potrzeba społecznej samoobrony przed zniewoleniem całego narodu. Chodziło o samoobronę, która działała nie tylko w perspektywie negatywnej. Społeczeństwo nie tylko odrzucało hitleryzm jako system zmierzający do zniszczenia Polski, a z kolei komunizm jako system narzucony ze Wschodu, ale w swym oporze trzymało się wartości o wielkiej pozytywnej treści. Chcę powiedzieć, że nie chodziło o zwyczajne odrzucenie tamtych wrogich systemów. W owych czasach było to odzyskiwanie i potwierdzenie fundamentalnych wartości, jakimi społeczeństwo żyło i jakim pozostało wierne.”