PIĘĆ LAT POSŁUGI 

W środę 8 marca minęło 5 lat od pobłogosławienia przez bpa Jana Piotrowskiego dwóch dzieł, które mocno już i dobrze zapisały się w naszych sercach. Pierwszym jest Dom Senior Plus w Gorzkowie, a drugim Spółdzielnia Społeczna Socjalna „Kazimierskie Smaki” w Wielgusie. Powstały one we współpracy Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz parafii Gorzków.

W dawnej szkole w Gorzkowie od 5 lat mieści się placówka Senior Plus i Zespół Mieszkań Wspomaganych. Z jej działania skorzystali:
– pięcioosobowa rodzina z Ukrainy,
– 86 uczestników – w tym 55 kobiet i 31 mężczyzn,
– 53 osoby korzystające z mieszkań wspomaganych.
– Udzielono też 127 pomocy usług wspierających oraz 268 wypożyczeń sprzętu rehabilitacyjnego.

Posługę pełni tu 10 pracowników pod kierownictwem pani Agnieszki Kuli-Kielian. Placówka jest owocem rozeznania potrzeb lokalnych, procesów demograficznych i pomysłów władz gminnych oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i pięknymi zgłoskami zapisała się na mapie działań społecznych w regionie.