W TROSCE O CMENTARZ

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym dla sprawowania kultu publicznego wiary katolickiej, w której zmartwychwstanie umarłych jest nadzieją chrześcijan a nakaz poszanowania ciał zmarłych jest obowiązkiem szczególnym w oczekiwaniu na ich wskrzeszenie, co powierzone jest pieczy władzy kościelnej i wszystkich osób odwiedzających swoich bliskich zmarłych.

Tak rozumiana funkcja cmentarza grzebalnego powoduje złożenie odpowiedzialności za jego właściwe funkcjonowanie nie tylko na zarządzających nim, ale też na wszystkich odwiedzających groby bliskich. Wygląd zewnętrzny tej nekropolii świadczy o przychodzących. Dlatego już cieszy to, co nam się wspólnie udało podjąć i wykonać:
– pomiar geodezyjny i inwentaryzacja,
– budowa śmietnika i podejmowana segregacja śmieci,
– nasadzenia krzewów dookoła ogrodzenia,
– odnowienie ołtarza polowego,
– założenie „Skweru Pamięci”,
– karczowanie i plantowanie terenu po zlikwidowanych grobach ziemnych#
– postawienie nowego ogrodzenia na południowym i północnym krańcu. 

 

Dzieła te były możliwe dzięki pracy wolontariuszy i ofiarom z płacowego. Dodatkowo pięknym świadectwem jest liczne nawiedzanie bliskich zmarłych i podejmowanie modlitwy za nich. Czas oktawy Wszystkich Świętych daje okazję do ofiarowania zmarłym darów odpustu zupełnego, co warto wykorzystać.