CZUWAJĄC ZE ŚWIĘTYMI

Uroczystość Wszystkich Świętych jest okazją do wpatrywania się w ich  postacie oraz modlitwy o własną świętość. Temu celowi służą spotkania modlitewne, zatytułowane „Noc Świętych”, organizowane w wielu parafiach naszej diecezji.

W naszej parafii spotkaliśmy na takim czuwaniu poraz drugi. Miało ono miejsce w wieczór poprzedzający dzień pamięci o Wszystkich Świętych i składało się z trzech części. Rozpoczęło je uwielbienie Chrystusa, który zasiada po prawicy Ojca w niebie. Łączyliśmy się w nim z Aniołami i Świętymi, którzy już mają udział w chwale nieba. To oni skorzystali z Bożego światła i zwycięsko przeszli przez zasłonę śmieci do domu niebieskiego. Ich relikwie oraz podobizny dały nam odczuć wspólnotę z nimi. Jednak niebo to także zaproszenie skierowane do nas. Jego przedsmaku doświadczamy w modlitwie, a szczególnie w Eucharystii. Dlatego po przyzywaniu ich okrętownictwa, prosiliśmy Boga o łaskę świętości dla wszystkich mieszkańców naszej parafii. Spotkanie zakończyło przejście na cmentarz, gdzie na „Skwerze Pamięci” zapaliliśmy znicze.