WEZWANI DO ŚWIĘTOŚCI

“Świętość nie jest luksusem zarezerwowanym dla nielicznych; jest zwykłym obowiązkiem dla mnie i dla ciebie”
– św. Matka Teresa z Kalkuty.

W tym duchu chcieliśmy przeżyć tegoroczną Uroczystość Wszystkich Świętych. Modląc się za naszych zmarłych żyjących w wieczności i za nas żyjących w doczesności, prosiliśmy o świętość, czyli całkowite zanurzenie się w Bożej miłości. Piękna pogoda sprzyjała modlitwie przy pięciu stacjach na cmentarzu oraz udziale w Eucharystii sprawowanej na ołtarzu polowym. Naszymi sercami i pamięcią ogarnęliśmy zmarłych polecanych w wypominkach i wszystkich spoczywających na gorzkowskim cmentarzu, a także rodaków, o których przypominają nam instalacje na Skwerze Pamięci. Tę troskę o zmarłych wyrażał też ofiarowany im dar odpustu zupełnego.
Ta duchowa więź z tymi, którzy już odeszli, ma też wymiar doczesny. Świadczą o tym pięknie przystrojone groby, dbałość o porządek, a także ofiary składane na utrzymanie cmentarza.
O tym wszystkim przypomniał nam w homilii ks. Michał. Zachęcając do refleksji nad przesłaniem jakie niesie ze sobą każda nekropolia, pytał nas: ” Czym pachnie dla ciebie ten cmentarz? Ten konkretny grób?” Niech odpowiedzi sprzyjają naszemu wzrastaniu w świętości.

 

 

foto: Kazimierz Kowalski