WIELKI CZWARTEK – PROSZĘ PRZYJDŹ 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” /Mt 11, 28/

Wielki Czwartek będący dniem ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa przypomina nam o Bogu obecnym pośród nas, który zaprasza nas do żywej więzi ze sobą. Ta uczta wyraża Jego troskę o nasze zbawienie. Ten bowiem, kto jednoczy się ze Zbawicielem przez dar Komunii świętej, ten doświadcza nowego życia. Życia uzdalniającego do miłości na wzór Jezusa. Eucharystia to nowa Pascha, czyli przejście. Zbliżając się do Boga staję się nowym człowiekiem. Warunek jest jednak jeden, trzeba wyruszyć ku Chrystusowi. Znajdując czas na spotkanie z Nim odkryjemy obfitość darów z jakimi On na nas czeka. Dlaczego Jezus prosi o spotkanie, bo wie, że to nam go potrzeba do właściwego uporządkowania życia. 
OTO JESTEM, PROWADŹ MNIE PANIE.