NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

„Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi.” /Flp 2, 6/

Radosne „Hosanna” rozbrzmiewające dziś tak, jak wtedy w Jerozolimie, gdy towarzyszono Jezusowi, triumfalnie jadącemu na osiołku, przypomina nam o możliwości mylnego postrzegania tego, na co patrzymy. Bóg inaczej patrzy niż my. Chwała ludzka nie trwa wiecznie, a śmieci nie musi być nieszczęśliwym zakończeniem. Jezus pokazuje nam jak przyjmowany krzyż, a nie pysznienie się swą wielkością, służy zwycięstwu na złem, grzechem i śmiercią.
Cieszy piękna oprawa mszy o g. 10, podczas której chór pod batutą pana Grzegorza wykonał Pasję według św. Mateusza, dzieci licznie przygotowały palmy, a Panie z Koła Gospodyń z Chruszczyny Wielkiej towarzyszyły procesji w strojach ludowych i z palemkami. To widoczny znak radości ze spotkania z Bogiem, który przychodzi, by nas zbawić. Oby każda osoba należąca do naszej wspólnoty parafialnej doświadczyła takiego szczęścia dzięki pojednaniu z Bogiem I pełnemu uczestnictwu w każdej Eucharystii.