WIELKI CZWARTEK – WIECZERZA Z PRZYJACIÓŁMI

„Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” /J 13, 1/
Miłość Jezusa wobec swych uczniów przybrała formę uczty paschalnej, sprawowanej na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Przeżywana w gronie przyjaciół stała się miejscem ustanowienia dwóch sakramentów – Eucharystii i Kapłaństwa. Przez dar Komunii świętej Jezus chcę zjednoczyć się z każdym z nas, by dzielić nasze troski i radości. Pragnie nas umacniać, gdyż wie, że bez Niego słabi jesteśmy. Jednak to my decydujemy o tym, jak często z tego daru korzystamy. 
Natomiast przez gest umycia apostołom nóg, pokazał co powinno być owocem pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia Kapłaństwa – to służba wynikająca z przyjęcia miłości Jezusa.
Do tych dwóch sakramentów nawiązuje dekoracja „ciemnicy” w naszym kościele. Stół z umieszczonym na nim tabernakulum, kielichem i pateną oraz dwa krzesła to przypomnienie o uczcie, na którą jesteśmy zaproszeni, by karmić się Chrystusem. Jej mocą stajemy się Jego przyjaciółmi tak, jak bł. Karolina Kózka, czy św. Ludwik i Zelia Martin, których relikwie i podobizny stanowią oprawę ciemnicy.
Jezus czekający tu na nas, pyta z zatroskaniem: „Przyjacielu, po coś przyszedł?” Jaką będzie nasza odpowiedź?

 

foto: Kazimierz Kowalski