WIELKI PIĄTEK – DRZEWO ŻYCIA

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie.” /Iz 53, 4-5/

Prawda wyrażona przez proroka Izajasza, przypomina nam, że wszyscy byliśmy uczestnikami zbawczej męki Chrystusa. To z naszej winy i równocześnie dla naszego usprawiedliwienia On zawisł na krzyżu. Byliśmy tam na Golgocie ze swoimi grzechami, które Zbawiciel wypłukał we krwi swojej. To Jego przebitego boku wzięły początek sakramenty, które dają nam udział w zbawczej łasce. Dlatego dla nas wierzących krzyż nie jest drzewem hańby, ale drzewem życia. Każdy kto do niego się przytula i jednoczy z nim, otrzymuje łaskę nowego życia. Taki wymiar ma liturgia Wielkiego Piątku. Jest ogłoszeniem zwycięskiego krzyża Chrystusa. 
Do tych prawd nawiązuje dekoracja tegorocznego grobu Pańskiego. Krzyż utworzony z żywych roślin przypomina o Chrystusie będącym ziarnem, które dlatego, że obumarło dało początek nowemu życiu. To z tego krzyża wychodzą promienie łaski i wypływają krople krwi niosące ze sobą moc sakramentów. Jak przy transfuzji krwi datowane jest zagrożone życie ciała, tak przez przyjmowanie tego, co niesie ze sobą krew Jezusa, my również ratujemy swe życie nadprzyrodzone. 

foto: Kazimierz Kowalski

foto: Administrator strony