WIGILIA PASCHALNA – DROGA DO NOWEGO ŻYCIA 

Wigilia Paschalna jest najważniejszą liturgią w całym roku kościelnym. Sprawowana w Wielką Sobotę po zmroku, zanurza nas w dziejach zbawienia, prowadząc do śmierci i zmartwychwstania, które stają się naszym udziałem przez Chrzest.

Na liturgię Wigilii Paschalnej składa się pięć elementów. Rozpoczyna ją poświęcenie ognia i zapalenie paschału, będącego symbolem Chrystusa – Światłości świata oraz wyśpiewanie Orędzia paschalnego. Drugą część stanowi liturgia słowa, ukazująca w ośmiu czytaniach i Ewangelii całe dzieje zbawienia. Była ona też okazją do ucieszenia się licznym gronem, łącznie szesnastu osób, wykonującym czytania i psalmy. Po niej następuje liturgia chrzcielna, podczas której poświęca się wodę, odnawia przyrzeczenia chrzcielne i następuje pokropienie wodą święconą. Wreszcie czwartym elementem jest liturgia eucharystyczna, która prowadzi do procesji rekurencyjnej, będącej ogłoszeniem Zmartwychwstania Pańskiego.
Udział w liturgii Wigilii Paschalnej powinien być pragniemy każdego wierzącego, dlatego widać, jak w wiele w tej dziedzinie jest do zrobienia, a co już może cieszyć.
Słowa wdzięczności wyrażamy:
– osobom, które udekorowały i posprzątały naszą świątynię;
– lektorom, psalmistą i ministrantom;
– druhom z OSP
oraz wszystkim uczestnikom liturgii Triduum Paschalnego.