WIGILIA PASCHALNA

Wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej to zwieńczenie Triduum Paschalnego i centrum całego roku liturgicznego.
Wszystko czym żyje Kościół z niej bierze początek i w niej znajduje swe spełnienie. Bo w tej nocnej celebrze spotykamy się z Chrystusem – A i Ω. On, który przeszedł przez śmierć i zmartwychwstanie do nowego życia, to samo proponuje nam. Mocą otrzymaną na Chrzcie możemy za Jego przewodem zwycięsko wyjść z wszystkiego, co niesie ze sobą śmierć. Nie lękajmy się iść za Nim, On zwyciężył świat.

 

foto: Kazimierz Kowalski