Życzenia Świąteczne

Alleluja! Pan zmartwychwstał!

To radosne zawołanie niesie ze sobą wieść
o spełnieniu przez Boga danych nam obietnic.
Ofiarowany za nasze zbawienie Jezus
zwyciężył śmierć i szatana, otwierając nam drogę do domu Ojca.

 


Z tej okazji
wszystkim tworzącym Wspólnotę parafii Gorzków,
Rodakom i przybyłym w odwiedziny Miłym Gościom,
życzymy codziennego doświadczania mocy Chrystusa,
podnoszącego nas ze śmierci do życia.
Niech Zmartwychwstały Pan
da Wam odczuć swą bliskość i prowadzi Swym słowem.
Niech sprawi, by radość przenikała każdą dziedzinę Waszego życia,
a Wielkanocne spotkania w gronie rodzinnym
pogłębiały więzy miłości.

 

Z pamięcią na modlitwie
Ks. Sławomir Sarek i Ks. Tomasz Prędotka