Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc to spotkanie z wydarzeniem a nie różnego rodzaju folklorem.
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał próżna, by była nasza wiara i daremny trud życia według przykazań. W Jego zwycięstwie jest zapowiedź i naszej chwały, dzięki łasce otrzymanej na Chrzcie świętym. Jeśli prowadzeni słowem Bożym umieramy z naszym Panem dla grzechu i samowoli, to z Nim też zmartwychwstaniemy do życia w świętości. Tym jest pascha, czyli przejście, które On dla nas pragnie. Idźmy za zmartwychwstałym Panem ku nowemu życiu.

Alleluja!

 

 

foto: Kazimierz Kowalski