WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. CARLA ACUTISA

Przypadająca bezpośrednio po Uroczystości Wszystkich Świętych niedziela 5 listopada była dla naszej wspólnoty parafialnej kolejną okazją do refleksji nad pięknem świętości. Stało się to za przyczyną osoby błogosławionego Carla Acutisa, którego relikwie wprowadzaliśmy do naszej świątyni.

Relikwie te otrzymaliśmy podczas pielgrzymki parafialnej do Włoch w dniu 8 września br. w Asyżu, gdzie znajduje się grób bł. Carla. Teraz po nabyciu dla nich odpowiedniego relikwiarza mogliśmy przeżyć ich wprowadzenie do kościoła. Uroczystościom tym przewodniczył ks. Marcin Jastrząb, kanclerz Kieleckiej Kurii. W kazaniu, przybliżając postać tego młodego błogosławionego i okoliczności cudu za jego wstawiennictwem, przypomniał nam o mocy i radości jaką daje nam kroczenie drogą świętości.
Żyjący w latach 1991 – 2006 bł. Carlo, pochodził z rodziny katolickiej, ale słabo praktykującej. Jego babcia że strony taty, była Polką. Polska niania nauczyła go modlenia się i rozbudziła życie duchowe. W wieku 7 lat przystąpił do wczesnej Komunii Świętej, a gdy miał lat 12 przyjął sakrament Bierzmowania. Do samej śmieci, spowodowane ostrą białaczką, codziennie przyjmował Jezusa Eucharystycznego i często korzystał z sakramentu Pokuty i pojednania. Rozkochany w Chrystusie, dzielił się tym doświadczeniem przez internet i prowadził innych do Niego. Realizując swe pasje życiowe, czynił to zawsze w perspektywie wiary. Zmarł w Mediolanie 12.10.2006 r., a jego pogrzeb był wielka manifestacją, która zgromadziła osoby poruszone jego świadectwem. Po roku jego doczesne szczątki zostały przeniesione do Asyżu, gdzie dziś znajduje się jego sanktuarium. Jego życiowym mottem były słowa: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kserokopie”. Trzonem duchowości Carla było codzienne spotkanie z Panem w Eucharystii. Mówił: „Eucharystia jest moją autostradą do nieba!”. Zdanie to jest syntezą Jego duchowości i całego życia spędzonego w przyjaźni z Bogiem. Został beatyfikowany 10.10.2020 r. w Asyżu.
Wprowadzeniu relikwii bł. Carla towarzyszyła też modlitwa za jego przyczyną, podejmowana na zakończenie każdej Eucharystii. Po niej zaś mogliśmy osobiście oddać część jego relikwiom. Cieszymy się z jego obecności wśród nas i szczególnie polecamy mu naszą młodzież. Ufając w jego opiekę, módlmy się do niego poniższą modlitwą.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. CARLA ACUTISA

Ojcze, Ty, który dałeś nam żarliwe świadectwo młodego błogosławionego, Carla Acutisa, który z Eucharystii uczynił centrum swojego życia i siłę swojego codziennego zaangażowania, żeby inni pokochali Ciebie ponad wszystko, proszę za jego wstawiennictwem – umocnij moją wiarę, ożywiaj moją nadzieję, odnawiaj moje miłosierdzie, na obraz młodego Carla, który, wzrastając w tych cnotach, żyje teraz w Twojej bliskości.
Zechciej dać mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję… Ufam Tobie, Ojcze, i Twojemu umiłowanemu Synowi Jezusowi, Dziewicy Maryi, naszej najlepszej Matce, ufam w orędownictwo Twojego sługi Carla Acutisa. Amen