WYBIERZ SIĘ NA PIELGRZYMKĘ

Tradycyjnie sierpień jest w naszej diecezji okazją do uczestnictwa w pielgrzymce. Od kilku lat oprócz formy pieszej, mamy też możliwość wybrać rowerową lub duchową formę pielgrzymowania. Do tego zachęca na Pasterz naszej diecezji Biskup Jan Piotrowski.

Szczególnie zachęcamy do włączenia się w Grupę Duchową Pielgrzymki. Jest ona przeznaczona dla osób starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie, a w sposób duchowy chcą łączyć się z pielgrzymami na trasie.
W Grupie Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach od 6 sierpnia do 13 sierpnia:
  1.  Zapisze się na liście w swojej parafii otrzymując „Legitymację grupy duchowej”.
  2. Będzie – w miarę możliwości – uczestniczył w te dni we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
  3. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
  4.  Skorzysta z rozważań na każdy dzień, zawartych w „Legitymacji grupy duchowej”.
  5. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.

 

Słowo Biskupa Kieleckiego
Zaproszenie na XXXVII Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę