X Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca

Wszystkie osoby podejmujące modlitwę w ramach Róż Żywego Różańca są świadkami wiary nie mniej niż misjonarze posługujący na krańcach świata. /Bp Jan Piotrowski – Włoszczowa 6 X 2018 r./
Na X Diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca do Włoszczowy wybrało się z naszej parafii trzydzieści troje pielgrzymów. Przybyli zgromadzili się przy sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodziny. W trakcie spotkania, które zgromadziło blisko 4 tysiące osób, mieli okazję wysłuchać świadectwa misjonarza z Peru i konferencji, uczestniczyć w modlitwie różańcowej i Eucharystii oraz ucieszyć ucho recitalem chóru. W homilii Ksiądz Biskup ukazując rolę Róż Różańcowych podkreślił, że:
  • Chcąc zrozumieć Boże plany wobec świata trzeba najpierw uczyć się od Maryi słuchać słowa Bożego. 
  • Wszelka współpraca misyjna jest darem wiary, dzieleniem się Chrystusem, nie tylko z mieszkańcami krańców Ziemi, ale z osobami ze swego otoczenia. 
  • Jest jeszcze wiele miejsc, gdzie są osoby, które nie znają żywej obecności Chrystusa w Eucharystii.
  • Peryferiami świata, gdzie trzeba głosić Ewangelię, są osoby pozbawione żywej relacji ze Zbawicielem, również z naszego środowiska. 
W drodze powrotnej nawiedziliśmy sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, gdzie długie lata posługiwał jako zakrystianin, pochodzący z Chruszczyny Wielkiej, a zmarły w tym roku, brat Stanisław Kowalski.