Z BOŻYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM W NOWY ROK SZKOLNY

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest zawsze okazją do modlitwy o jego dobre wykorzystanie i do pobłogosławienia przyborów szkolnych. Te cele przyświecały spotkaniu na niedzielnej Eucharystii 10 września br. dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Tym razem kontekstem tego wydarzenia było słowo Boże, które przypomniało nam o przebaczeniu, udzielaniu pouczeń oraz budowaniu jedności w oparciu o Prawo Miłości. Szkoła posiada wszystkie instrumenty potrzebne, by zrealizować ten cel. Korzystając w niej z przekazywanej wiedzy oraz z bogactwa spotykanych osób, możemy w pełni rozwijać swoją osobowość. Symbolem tej ubogacającej wymiany stała się od tego roku szkolnego owieczka Gosia. Ufamy, że spotkania najmłodszych z nią w każdą niedzielę na mszy o g. 10.00 pomogą i im i dorosłym lepiej pojąć dary i wymagania jakie daje nam Bóg. Co tydzień nasza owieczka Gosia powędruje do kolejnej rodziny, przypominając o prowadzeniu nas przez Dobrego Pasterza. Dlatego dzieci przyniosły do poświęcenia plecaki z przyborami szkolnymi, jako znak odpowiedniego ekwipunku w tej wędrówce i zawierzenia siebie Bogu. Niech nowy rok szkolny będzie dla nich i ich wychowawców jak najowocniejszy.