Z MARYJĄ POZNAWAĆ JEZUSA CHRYSTUSA

Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, to wśród istot stworzonych nikt lepiej od Maryi nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium.
/Św. Jan Paweł II/
Przestrzenią, przez którą Niepokalana pomaga nam poznać swego Syna, jest bez wątpienia modlitwa różańcowa. Dwadzieścia tajemnic jest, jak dwadzieścia migawek ukazujących to, co najważniejsze w Jego posłudze Zbawiciela. Zagłębiając się w nie przez modlitwę, czerpiemy ze źródeł zbawienia. Dlatego nie jest przypadkowym, ciągłe zachęcanie nas przez Maryję do praktykowania różańca. W tym duchu, w procesie przygotowania dzieci komunijnych, przewidziane jest uroczyste wręczenie im różańcy. Skoro przygotowują się do przyjęcia Zbawiciela w sakramentach Pokuty i pojednania oraz Eucharystii, to niezbędnym jest również poznawanie Go dzięki modlitwie różańcowej. Ten rodzaj modlitwy służy zarazem budowaniu wspólnoty wiary, tak przez wspólne odmawianie, jak i otaczanie wstawiennictwem bliźnich. W tym Duchu warto zadbać o odnowę praktykowania wspólnego różańca w naszych rodzinach i środowiskach.