ZADUSZKI W GRONIE SENIORÓW 

Okres początku listopada, to czas tzw. Zaduszek, będących okazją do wspominania zmarłych i modlitwy za nich. W tym klimacie spotkaliśmy się w gronie pensjonariuszy gorzkowskiej placówki Senior Plus.

Seniorzy i pracownicy przygotowali już wcześniej listę z wypominkami, zawierającą imiona i nazwiska zmarłych z ich rodzin oraz z Domu Senior Plus. Rozważając tajemnice chwalebne różańca modliliśmy się za te zmarłe osoby, prosząc dla nich o łaskę nieba. W ostatniej zaś tajemnicy polecaliśmy miłosierdziu Bożemu wszystkich zgromadzonych, modląc się o łaskę dobrej śmierci dla każdego z nas. Jednak o modlitwie o zbawienie dla zmarłych i nas samych warto pamiętać nie tylko w tych listopadowych dniach zadumy, ale przez cały rok. Można to czynić przy pacierzu, zamawiając msze lub wypominki, bo rzeczą chwalebną jest taka modlitwa.