ZE ŚWIĘTĄ MAŁGORZATĄ KU JUBILEUSZOWI

W niedzielę 3 grudnia rozpoczęliśmy w naszej parafii peregrynację relikwii św. Małgorzaty, naszej patronki. Te modlitewne spotkania w gronie poszczególnych rodzin mają służyć umocnieniu wiary, odnowie wewnętrznej i przygotować nas duchowo na Jubileusz 700-lecia pierwszej wzmianki o naszej parafii w roku 2026.

W danym domu relikwie będą przez dwie doby, zaczynając od g. 18.00 w pierwszym dniu i kończąc wizytę trzeciego dnia, również o g. 18.00. Razem z relikwią jest ikona św. Małgorzaty i modlitewnik, pomagający zorganizować w domu modlitwy przez dwa wieczory oraz przy przekazaniu sąsiadom w dniu zakończenia wizyty. Przyjmując relikwie przygotowujemy w domu miejsce-ołtarzyk na relikwie i ikonę. Na czas modlitwy – około dwóch godzin – gromadzimy się w gronie wszystkich domowników i ewentualnie zaproszonych gości. Korzystając z przygotowanego scenariusza modlitw możemy dobrze wykorzystać czas nawiedzenia naszego domu przez św. Małgorzatę w jej relikwiach. Za rodziny przyjmujące relikwie będzie odprawiana Msza święta na comiesięcznym nabożeństwie do naszej patronki św. Małgorzaty, na które serdecznie zapraszamy.
Uwidaczniające się w ostatnich miesiącach oziębienie duchowe w naszej parafii jest dodatkowym motywem podjęcia dzieła peregrynacji. Widząc postępującą laicyzację całych rodzin, chcemy wołać do Boga za przyczyną św. Małgorzaty o łaskę szczerej wiary i nawrócenia dla każdego z nas. Wierzymy, że modlitewna refleksja nad życiem osobistym i świadectwem naszej Patronki, stanie się ożywczym zaczynem odnowy duchowej całej naszej wspólnoty parafialnej. Dlatego nie tylko włączajmy się w to dzieło duchowe, ale również módlmy się o jego zbawienne owoce.