NA ODPUSCIE W ZABAWIE

Wspomnienie liturgiczne bł. Karoliny Kózkówny w dniu 18 listopada, stało się okazją do udziału naszych parafian w odpuście ku jej czci. W tym celu kandydaci do Bierzmowania i dorośli udali się na 246 już, comiesięczne czuwanie do jej sanktuarium w Wał Rudzie i Zabawie.

W uroczystościach odpustowych wzięło w tym roku udział ponad 1500 osób. W ramach tego wydarzenia:
– Nawiedziliśmy dom rodzinny bł. Karoliny, ze znajdującą się w nim kaplicą i odtworzą izbą z czasów jej życia,
– Wzięliśmy udział w Wał Rudzie w Drodze krzyżowej szlakiem męczeństwa bł. Karoliny,
– Wysłuchaliśmy spektaklu muzycznego pt. „Tajemnica śmierci”,
– Uczestniczyliśmy w Eucharystii w 109. rocznicę męczeństwa i uwielbieniu z modlitwą o uzdrowienie.
Każdorazowy udział w tym czuwaniu jest głębokim przeżyciem duchowym I uświadomia aktualność postawy bł. Karoliny, wobec dzisiejszych wyborów i zaangażowania w życie Kościoła. Trafnie ujął to św. Jan Paweł II w homilii, w dniu jej beatyfikacji w roku1987. Powiedział wtedy w Tarnowie: „Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym.”
Mając tak blisko to sanktuarium, starajmy się o jego indywidualne odwiedzanie. Bliższe informacje o godzinach otwarcia kaplicy w Wał Rudzie i kościoła w Zabawie znajdziemy na stronie internetowej tamtejszej parafii.