PIELGRZYMKA MIŁOSIERDZIA – IDZIEMY ZE ŚWIĘTYMI 

Począwszy od jesieni 2016 roku, w dniu 11 listopada przeżywamy w naszej wspólnocie Pielgrzymkę Miłosierdzia dookoła Parafii. W Duchu modlitwy i pokuty przeszliśmy 21 kilometrów, nawiedzając wszystkie trzynaście wiosek, polecając Bogu jej mieszkańców.

W tym roku naszemu pielgrzymowaniu towarzyszyli w swych relikwiach św. Małgorzata, św. Jan Paweł II, św. Ludwik i Zelia Martin, bł. Karolina Kózkówna, bł. Carlo Acutis. To za ich przyczyną i za przyczyną Matki Bożej modliliśmy się o błogosławieństwo dla każdej osoby należącej do naszej rodziny parafialnej. Wierzymy w moc takiego duchowego daru. Dlatego wyrażamy wdzięczność każdej ze 103 osób, które w jakiejkolwiek formie włączyły się w Pielgrzymkę Miłosierdzia. Poruszającymi obrazkami były sytuacje podejmowanego trudu przez osoby starsze, które mimo słabości i chorób, chciały dać choć kilka kroków z miłości do innych. Dziękujemy też mieszkańcom Kaczkowic, Plechowa i Chruszczyny Wielkiej, którzy pod kierownictwem Panów Sołtysów, ugościli pielgrzymów.

 

Pragnąc włączyć się w to dzieło podejmijmy poniższą modlitwę.
Boże Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, zjednoczeni z mieszkańcami wsi ….. prosimy Cię, spraw, aby każda rodzina w niej mieszkająca i osoby samotne, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, świętych: Jana Pawła II, Małgorzaty, Ludwika i Zelii Martin, błogosławionych Karoliny Kózkówny i Carla Akutisa – aby każdy mieszkaniec …… uświęcając się przez modlitwę i sakramenty, odważnie i owocnie spełniał swe posłannictwo głoszenia Dobrej Nowiny oraz potwierdzania jej uczynkami miłosierdzia. Ojcze, Synu i Duchu Święty błogosławcie mieszkańcom …………. teraz i na wieki wieków. Amen.

 

 

foto i video: Kazimierz Kowalski