Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
przyjmijcie od nas serdeczne życzenia.

W rodzącym się w stajence Zbawicielu, dostrzeżcie Boga, który staje przy nas, dotkniętych ograniczeniami czasu pandemii, by nas swym ubóstwem ubogacić.
Doświadczając słabości i lęków, zaproście do swych serc tego Księcia Pokoju, aby odnowił Was swoją miłością, wprowadzając ład w każdą dziedzinę życia.
Łamiąc się opłatkiem i zasiadając do Wigilijnego stołu, poczujcie jak dobry jest Pan, który czeka na każdego z nas, by podczas tej świętej wieczerzy, jaką jest Eucharystia, zjednoczyć się z nami. Niech Jego mocą pokonane zostaną wszelkie podziały, a w sercu każdego z Was zagości pokój, dobro i nadzieja.
Tego wszystkiego życzymy każdej i każdemu z Was, ogarniając darem modlitwy.
Dziękujemy też za Waszą pomoc, świadectwo życia, wsparcie, wyrozumiałość oraz wybaczenie, a za wszelkie przykrości, czy zaniedbania z naszej strony serdecznie przepraszamy.
Ks. Michał Krężel      Ks. Sławomir Sarek
wikariusz                  proboszcz