Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku,
przyjmijcie od nas serdeczne życzenia.

Do świata, który co rusz zaskakuje nas pomysłowością w wyborze i czynieniu zła, cierpliwie puka Bóg. On przynosi nam Dar nad dary, Swego Jednorodzonego Syna. Tylko On może postawić tamę złu, przywracając ludzkości ład i pokój. Ten, kto Go przyjmuje do swego serca i buduje na Nim całe życie, staje się świętym, a przez to błogosławieństwem dla bliźnich. Niech przez przyjęcie Zbawiciela, posiadanie tego daru – spełnionego życia – będzie w Was zawsze widoczne. Niech nadchodzące Boże Narodzenie i Nowy Rok 2024 będą czasem odkrywania łaski Bożej i otrzymanych charyzmatów oraz budowania prawdziwej wspólnoty opartej na Bogu.

Łamiąc się opłatkiem i zasiadając do wigilijnego stołu, poczujcie obecność Emmanuela – Boga z nami pośród Was i przez modlitwę Jemu zawierzcie swe życie.

Tego wszystkiego życzymy każdej i każdemu z Was, ogarniając darem modlitwy.
Równocześnie dziękujemy za Waszą pomoc, świadectwo, wsparcie oraz wyrozumiałość.

Ks. Michał Krężel     Ks. Sławomir Sarek
wikariusz                   proboszcz