2020 – PODSUMOWANIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

Zakończona wizyta duszpasterska jest okazją do podsumowania statystycznego oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi naszej życia parafii, której patronuje św. Małgorzata.
W minionym roku w naszej wspólnocie wiary było: 16 chrztów, 12 ślubów oraz 35 pogrzebów (7 bez przyjętych sakramentów). Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 20 dzieci, a do Bierzmowania 15 uczniów III gimnazjum. W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 60 chorych, a w kościele Namaszczenie chorych przyjęły 42 osoby. Rozdaliśmy też łącznie 29000 Komunii św.
Dodatkowych informacji dostarczyła nam wizyta duszpasterska. W ciągu 14 dni odwiedziliśmy 536 domów, a w 86 nas nie przyjęto – nie bierzemy przy tym pod uwagę pustostanów. Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2206 osób (19 mniej niż przed rokiem), z czego 108 przebywa za granicą, natomiast 13 jest innego wyznania lub podaje się za niewierzących. 105 osób zamieszkuje samotnie w swych domach. Mamy 473 małżeństw sakramentalnych, w tym 44 ze stażem powyżej 50 lat – najstarsze obchodziło 73 rocznicę ślubu – oraz 56 małżeństw i związków niesakramentalnych, w tym 21 par, które nie mają przeszkód, by zawrzeć sakramentalne małżeństwo.
Jako Wasi duszpasterze, pragniemy podziękować za serdeczne przyjęcie podczas wizyty duszpasterskiej, wspólną modlitwę i wiele głębokich rozmów będących świadectwem Waszej wiary, doświadczanych od Boga łask i zatroskania o Kościół. Dziękujemy za ofiary składane na kościół, na nasze utrzymanie i dla ministrantów. Czujemy głęboką wdzięczność za okazane zaufanie i otwieranie serc przed nami. Spotkania w Waszych domach pozwoliły poznać nie tylko powierzchnię, ale i głębię tej wspólnoty wiary jaką jest nasza parafia. Wielokrotnie doświadczaliśmy też troski o nas – tej duchowej, czy materialnej – mając wrażenie bycia niesionymi przez waszą miłość. Wszystko to odbieramy jako wyraz realizacji V przykazania kościelnego, które wzywa nas, by „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.”
Wymiar duchowy tej troski widzimy w Waszych rodzinach, gdzie w większości dba się o przekaz wiary, modlitwę i korzystanie z sakramentów. Poruszającym jest widzieć wsparcie okazane osobom niedołężnym, czy dotkniętym przygniatającymi ich troskami. Cieszy też wsparcie bliźnich z problemami w wierze i liczne świadectwa o nawróceniach. Tę troskę o duchowe potrzeby Kościoła widać też we włączaniu się w różnego rodzaju czuwania modlitewne, Pielgrzymkę Miłosierdzia dookoła parafii oraz podejmowaniu abstynencji w intencji uzależnionych i uzyskiwaniu odpustów ofiarowanych za zmarłych. Wreszcie widać ją w modlitewnym uczestniczeniu w sześciu Kołach Żywego Różańca.
Myśląc o materialnym wymiarze troski o Kościół dziękujemy najpierw ogólnie za wszelkie ofiary składane na tacę, czy do puszek oraz włączanie się w prace przy obiektach parafialnych. A w uszczegółowieniu przełożyło się to na:
 • renowację chrzcielnicy, obrazu „Chrzest Jezusa” oraz figury Zmartwychwstałego,
 • 64 143 zł złożone podczas kolędy w 502 domach na przewidzianą w tym roku renowację ołtarza Matki Bożej – o 8100 zł więcej niż rok temu,
 • 8 966 zł złożone w 460 domach na ogrzewanie kościoła – o 1300 zł więcej niż rok temu,
 • 4 500 zł i 3,5 tony płodów ofiarowanych dla Wyższego Seminarium Duchownego,
 • 8 500 zł złożonych do puszek w zbiórkach charytatywnych,
 • 96 000 zł wydanych na prace przy obiektach parafialnych,
 • 290 domów, które zaangażowało się w sprzątanie i przystrojenie kościoła,
 • sumienność w opłacaniu placowego i dbałość o czystość na cmentarzu
 • rozwój „Skweru Pamięci”,
 • zamawiane intencje,
 • pensje dla pracujących na rzecz parafii.
 

Dziękując za podjętą troskę o potrzeby Kościoła, prosimy o zaangażowanie w następujących obszarach.
 • Będąc na cmentarzu, nawiedzajmy choć na chwilę kościół i módlmy się przed Najświętszym Sakramentem.
 • Jeśli nie możemy podjąć sprzątania w wyznaczonym terminie, to dołączmy do innej grupy lub wesprzyjmy zakup kwiatów.
 • Zamawiajmy intencje nie tylko za zmarłych, ale i za żywych.
 • Pomagajmy niedołężnym i dzieciom w docieraniu do kościoła i korzystaniu z sakramentów.
 • Ewangelizujmy osoby mające trudności w wierze lub trwające w grzechach.
 

Wreszcie, po uzgodnieniu z Radą Parafialną, pragniemy prosić Was o pomoc w zadbaniu o grób kapłański. Proponujemy, by raz na kwartał wioski, jedna większa lub dwie mniejsze, posprzątały go, zapaliły znicz i postawiły kwiatka, czy wiązankę. Jako pierwszych prosimy o to w tym kwartale mieszkańców Gorzkowa.
Troszcząc się o potrzeby duchowe, czy materialne Kościoła przyczyniamy się do własnego szczęścia na ziemi i w niebie.
Za wszelkie uwagi i okazane dobro niech Bóg wynagradza Wam swoimi darami.

A/ Dzieła Duchowe:

 • Przygotowanie dzieci do I Spowiedzi i I Komunii św. oraz młodzieży do Bierzmowania,
 • Pielgrzymkę dookoła parafii w intencji trzeźwości – łącznie ponad 80 osób – w dniu 11 listopada,
 • Podejmowanie abstynencji za uzależnionych, połączonej z wpisem do „Księgi Trzeźwości”
 • Rekolekcje ewangelizacyjne dla bierzmowanych,
 • Parafialne kolędowanie w Uroczystość Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia,
 • Duchową adopcję dzieci poczętych i modlitwę za dzieci utracone i poddane aborcji
 • Adoracje podjęte w rekolekcje oraz udział w Nabożeństwach różańcowych, 
 • Wizytę młodzieży u chorych z okazji Światowego Dnia Chorych (09.02) i wizyty z Komunią św.,
 • Adoracje podjęte przez wioski podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego i w Triduum Paschalne,
 • Pielgrzymki do sanktuariów w Miejscu Piastowym, Dukli, Dębowcu, Sandomierzu, Sulisławicach, Pacanowie, Jędrzejowie, Zabawie i Częstochowie,
 • Nabożeństwo I-ych sobót wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi,
 • Nabożeństwa Drogi krzyżowej i Drogi światła drogami parafii,
 • Modlitwy podczas poświęcenia pól na wioskach, 
 • Comiesięczne spotkania filmowo – ewangelizacyjne dla dorosłych,
 • Posługę ministrantów, scholi, chóru oraz osób czytających i śpiewających na mszach.
 

B/ Dzieła Materialne:

 • Konserwacja chrzcielnicy i obrazu „Chrzest Jezusa w Jordanie” (koszt 47.518 zł + 16.000 zł dotacji)
 • Ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego (koszt 7.464 zł + 2.276 zł),
 • Remont sali, aneksu i łazienki w piwnicach domu parafialnego (koszt 9.000 zł)
 • Zakup stolików i krzeseł do domu parafialnego oraz remont kancelarii (koszt 4.900 zł + 1.930 zł )
 • Konserwacja figury Jezusa Zmartwychwstałego i zakup ozdób świątecznych (koszt 2.100 zł + 580 zł),
 • Prace na cmentarzu: wywóz śmieci, zakup krzewów, remont ołtarza polowego, namiot polowy (koszt 12.000zł) i dbanie o ład,
 • Renowacja naczyń liturgicznych i zakup lekcjonarzy (koszt 900 zł + 390 zł),
 • Zakup 3 ornatów i reflektora LED z ofiar pielgrzymów oraz paschału od chorych (koszt 1.480 zł)
 • Czyszczenie posadzki w kościele (koszt 1500 zł) oraz odnowienie figur Serca Jezusowego i św. Józef,
 • Kaplica Dzieci Nienarodzonych (8.300 zł) i Pomnik Niepodległości (ze składek ofiarodawców),
 • Zebranie płodów rolnych (3.500 kg) i ofiar (4.520 zł) na Wyższe Seminarium Duchowne, 
 • Złożenie, przy okazji wizyty duszpasterskiej, ofiar na planowany remont wnętrza naszej świątyni ,
 • Wsparcie materialne różnych dzieł przez składki do puszek,