PRZEKAZAĆ ŚWIATŁO

Święto Ofiarowania Pańskiego jest zawsze okazją do zadania sobie pytania o miejsce Jezusa, Światła świata w naszym życiu.
Tradycyjnie w tym dniu, ogólnemu poświęceniu gromnic, towarzyszyło poświęcenie i wręczenie świec dzieciom pierwszokomunijnym. Przekazanie ich dzieciom przez rodziców ma wymiar symboliczny. W to do czego zobowiązywali się wraz z chrzestnymi, teraz włączają powierzone im wtedy dzieci. To kolejny etap wychowania, rozumianego jako ukazywanie światła, przede wszystkim przez przykład życia. Ta relacja zachodzi nie tylko między rodzicami i dziećmi, ale jest istotą naszej chrześcijańskiej misji.