Bez Boga ani do proga

Kościół w różnych dziedzinach życia zaprasza nas, by wszelkie działania w Bogu miały swój początek i w Nim znajdowały swe dopełnienie.
Nie inaczej jest w przypadku kolejnego roku szkolnego. Uczniowie z  terenu naszej parafii rozpoczęli go Mszą św. sprawowaną w ich intencji w niedzielę 9 września. W homilii ks. Tomasz przypomniał o potrzebie uważnego słuchania, z którego wynika zdolność nauki i rozwoju. Bez współpracy z naszej strony na nic się zdadzą wysiłki wychowawców i nauczycieli, z Panem Bogiem włącznie. Czasem, gdzie chrześcijanie mają okazję rozwijać się duchowo, jest szczególnie niedzielna Eucharystia i osobista modlitwa, podczas których Bóg przemawia do każdego z nas. Starajmy się, by rozwojowi intelektualnej i fizycznemu towarzyszył również ten duchowy.